Reklamationsskema på loft-/ vægpaneler

Det er vigtigt at læse monteringsvejledningen inden du påbegynder monteringen af dit loft- og vægpanel.

Monteringsvejledningen ligger i pakken – alternativt kan du hente vejledningen under: Produkter og Lofter.

Vi vil gerne håndtere din reklamationen på den hurtigste og bedst mulige måde for dig. Derfor har vi samlet de informationer, som er nødvendige, for at vi kan vurdere sagen, i nedenstående skema.

Du skal være opmærksom på følgende:

 • Panelet skal være monteret iht. monteringsvejledningen ellers afvises reklamationen. Vejledningen forefindes i emballagen, eller findes på vores hjemmeside.
 • Kontakt altid din forhandler først. Det er forhandlerens opgave at vurdere skadens omfang. I de fleste tilfælde kan forhandleren hjælpe og afklare sagen for dig. Efter aftale med forhandleren kan nedenstående reklamationsskema udfyldes, og vi kigger herefter på sagen.
 • Udfyld samtlige felter i skemaet – uanset klagens art (OBS! Skemaet skal udfyldes af slutbruger/montør)
 • Følgende filer skal medsendes reklamationen (uploades nederst på siden):
  1. Tegning af rummet, med afkrydsning af, hvor skaden er sket
  2. Kvittering/købsbevis
  3. Billeder af skaden

Du modtager en mail, som bekræftelse på at sagen er sendt til os.

Ved oprettelse af din reklamation bekræfter du samtidig rigtigheden af oplysningerne i reklamationsskemaet. Er der tale om ukorrekte oplysninger, forbeholder Wallmann A/S sig ret til at sende en regning på vores omkostninger ifm. behandling og evt. besigtigelse af sagen.

Dette gør sig også gældende i de tilfælde, hvor monteringsvejledningen ikke er fulgt eller reklamationen skyldes misligholdelse af produktet.

Husk at udfylde alle obligatoriske felter (*).

  1) Involverede personer

  Slutbruger (Hvor panelet er monteret)

  Montør

  Forhandler

  Er reklamationen besigtiget af forhandler?

  2) Informationer om loft/væg

  a) Type:

  LoftDekorationspanelVæg

  b) Overflade:

  MalingFolieUbehandlet

  c) Tykkelse i mm:

  d) Træsort/farve/dessin:

  e) Produktionsnummer (står på bagsiden af panelerne eller på emballeringen - spørg evt. ved forhandler)

  f) Hvilken dato er panelet købt? (vedlæg bon)

  g) Hvilken dato er panelet monteret?

  h) Hvad er rummets type (f.eks. stue) og størrelse?

  i) Hvor mange pakker/m2 er anvendt?

  3) Skadesforløb

  a) Hvornår blev skaden opdaget (måned og år)?

  b) Hvad er der sket med panelet? (Vigtigt! Vedlæg tegning af rummet med længde og bredde og med afkrydsning af, hvor skaden befinder sig. Husk angivelse af døre.

  4) Konstruktion

  a) Hvordan er konstruktionen opbygget? (Skriv rækkefølgen: f.eks. 1) Lofttype, 2) 20mm strø, 3) 0,20mm FE folie)

  b) Blev den relative luftfugtighed målt inden lægning?

  JaNej

  c) Er der foretaget murerarbejde eller støbning i huset, - eller udført malerarbejde indenfor de sidste 6 mdr. inden panelet blev monteret?

  JaNej

  d) Er underkonstruktionen udført iht. monteringsvejledningen?

  JaNej

  e) Er der monteret tværforskalning?

  JaNej

  f) Er der ventilationsafstand mellem dampspærre og panelet?

  JaNej

  5) Opsætning og pleje

  a) Hvordan er huset opvarmet?

  VandGulvvarmeRadiatorerBrændeovnGenvexAndet

  b) Er der anvendt overgangsprofiler?(se vejledning, hvis overfladen er større end ex. 10x10 mtr)

  JaNej

  c) Hvor stor er afstanden mellem endestødene?

  d) Hvilke rengøringsmidler er der brugt?

  e) Hvad er afstanden til vægge, varmerør, dørkarme (faste elementer)?

  f) Hvordan er panelet monteret?

  ClipsKlammerSkruerAndet

  g) Hvilken type bolig er panelet monteret i?

  PrivatErhverv

  h) Hvor er limen placeret?

  NotFerDer er ikke brugt lim

  i) Hvilken lim er brugt?

  j) Hvor længe har panelerne akklimatiseret i anvendelsesrummet?

  6) Løsningsforslag

  Løsningsforslag:

  7) Upload filer

  Her kan du uploade dine filer.

  Upload fil her:

  Upload fil her:

  Upload fil her:

  Upload fil her:

  Upload fil her:

  Upload fil her:

  Upload fil her:

  Lav en tegning af rummet med afkrydsning. Husk mål (længde og bredde i cm) og mærkning af døre: