Vores historie

I mere end 40 år har vi leveret gulve, lofter, bordplader og meget mere til byggemarkeder og byggeprojekter i primært Danmark. Med fødderne plantet solidt i den jyske muld, har vi opbygget en forretning, som specielt i de seneste år er vokset markant.

Vejen til succes

Der er sket meget siden Wallmanns spæde start i 1980 og til virksomhedens succes i dag.

I 1998 bliver Jan Falck ansat, og med sin passion for forretningen arbejder han sig op i graderne og bliver således direktør og majoritetsejer af selskabet i 2004. I 2010 bliver Jan eneejer.

Salgsdirektør Jan Jørgensen indtræder i 2018 som aktioner, og opnår et minoritetsejerskab af virksomheden.

Lokalerne i Kjellerup bliver efterhånden for små og erstattes af større i Silkeborg.

En stærk ledelse og gode medarbejdere med en stærk virksomhedskultur cementerer den fortsatte vækst i selskabet – men ambitionerne er større end det. Derfor inviterer Jan og Jan i 2019 nye kompetencer med i ejerkredsen. En skare af erfarne forretningsfolk skal nu være med til at løfte virksomheden ind i fremtiden med fokus på internationalisering, bæredygtighed og digitalisering.

Morten Bank-Mikkelsen er ny formand for selskabet. Jan Falck og Jan Jørgensen udgør sammen med Kim Dyhr, der bliver ansat i 2020, direktionen. Jan Falck fratræder sin stilling som adm. direktør i december 2022.

I januar 2023 tiltræder Kenneth Vraa som adm. direktør.

 

Fra 1980 til nu

1980

Firmaet starter som et lille 1-persons agenturfirma, men bliver hurtigt et attraktivt mål for nogle af de ”store” producenter/leverandører i bl.a. Tyskland. Dengang under navnet M.S.K. Trading ApS.

1991

M.S.K. Trading ApS omdøbes til Glunz Danmark A/S. Samtidig begynder betjeningen af trælaster og byggemarkeder.

1994

Glunz Danmark A/S bliver ansvarlig for alle koncernens aktiviteter i hele Skandinavien, og navnet ændres til Glunz Scandinavia A/S.

1998

Selskabet overgår igen til danske hænder, og Jan Falck bliver ansat i virksomhedens salgsafdeling, der betjener trælaster og byggemarkeder.

1999

Selskabet ændrer navn fra Glunz Scandinavia A/S til MSK Scandinavia A/S.

2004

Fa. Wallmann A/S overtages og integreres i MSK Scandinavia A/S. Et generationsskifte påbegyndes, idet Jan Falck overtager aktiemajoriteten som adm. direktør.

2010

Jan Falck overtager de resterende aktier i firmaet og besidder således 100 % af aktiebeholdningen.

2011

MSK Scandinavia A/S sælger sin industrielle afdeling fra. Gør Det Selv produkter til trælaster og byggemarkeder, specialhandlen indenfor gulve samt indretningsfirmaer er nu i fokus.

2018

Salgsdirektør Jan Jørgensen indtræder som aktionær med en ejerandel på ti procent.

2019

Jan Jørgensen og Jan Falck inviterer flere ejere med i ejerkredsen.

2020

Kim Dyhr bliver ansat som projektdirektør.

2021

Wallmann Sweden AB etableres i Göteborg med Anders Lundahl som VD og medejer.

2022

Projektdirektør Kim Dyhr Jørgensen og CFO Morten Eriksen inviteres med i ejerkredsen.

2022

Jan Falck fratræder som adm. dirketør / CEO.

2023

Kenneth Vraa tiltræder som adm. direktør / CEO.