Reklamationsskema på gulve

Det er vigtigt at læse monteringsvejledningen inden du påbegynder monteringen af dit gulv.

Monteringsvejledningen ligger i pakken – alternativt kan du hente vejledningen under: Produkter og Gulve.

Vi vil gerne håndtere reklamationen på den hurtigste og bedst mulige måde for dig. Derfor har vi i skemaet samlet de informationer, som er nødvendige, for at vi kan vurdere sagen. Du skal gøre følgende:

 1. Udfylde samtlige felter i skemaet – uanset klagens art (NB! Skemaet skal udfyldes af slutbruger/montør).
 2. Medsend slutbrugerens købsbilag (fungerer som garantibevis).
 3. Medsend tegning af rummet med afkrydsning af, hvor skaden befinder sig. Længde og bredde på rummet skal anføres i centimeter, og døre skal afmærkes.
 4. Medsend billeder af skaden.

For at vi kan behandle sagen SKAL vi udover udfyldt skema bede om billeder vedhæftet af problemet, samt billeder der giver et overblik over rummet/ evt. flere rum som der er monteret i.

Vær opmærksom på, at alle punkter skal opfyldes, ellers bliver reklamationen ikke behandlet!

Du modtager en mail, som bekræftelse på at sagen er sendt til os.

Husk at udfylde alle obligatoriske felter (*).

  1) Involverede personer

  Slutbruger (Hvor gulvet er monteret)
  Gulvlægger
  Forhandler
  Er reklamationen besigtiget af forhandler?

  2) Informationer om gulvet

  a) Type:
  LaminatgulvLamelparketUnderlagAndet
  b) Evt. overflade:
  LakAlm. olieHvidolieLaminat
  b2) Hvis andet, angiv her:
  c) Tykkelse i mm:
  d) Træsort/farve/dessin:
  e) Produktionsnummer (står på bagsiden af panelerne eller på emballeringen - spørg evt. ved forhandler)
  f) Hvilken dato er gulvet købt? (vedlæg bon)
  g) Hvilken dato er gulvet monteret?
  h) Hvad er rummets type (f.eks. stue) og størrelse?
  i) Hvor længe har pakkerne akklimatiseret i rummet før montage?
  j) Hvor mange pakker/m2 er anvendt?

  3) Skadesforløb

  a) Hvornår blev skaden opdaget (måned og år)?
  b) Hvad er der sket med gulvet? (Vigtigt! Vedlæg tegning af rummet med længde og bredde og med afkrydsning af, hvor skaden befinder sig. Husk angivelse af døre. Upload digitale fotos.)
  Upload fil her:
  Upload fil her:
  Upload fil her:

  4) Undergulvet og underliggende rum

  a) Hvordan er undergulvet opbygget til og med fast undergulv? (f.eks. gulvtype, 2 mm. foam, 0,20 mm. PE-folie, beton-gulv)
  b) Blev den relative luftfugtighed målt inden lægning?
  JaNej
  c) Blev undergulvet støbt inden for de sidste 2 år?
  JaNej
  d) Blev undergulvet målt for eventuel restfugt inden pålægning?
  JaNej

  e) Er gulvet plant i henhold til læggevejledningen?
  JaNej
  f) Er der underliggende rum (f.eks. kælder)?
  JaNej

  5) Lægning og pleje af gulvet

  a) Hvilken slags gulvvarme er der under gulvet?
  VandElektriskDer er ingen gulvvarme
  b) Er der lagt ekspasionslister, overgangsprofiler el. lign i gulvet?
  JaNej

  c) Hvor stor er afstanden mellem endestødene?
  d) Hvilke rengøringsmidler er der brugt?
  e) Hvad er afstanden til vægge, varmerør, dørkarme (faste elementer)?
  f) Er der monteret dørstopper eller sokkelliste i gulvet?
  JaNej
  g) Hvordan er gulvet lagt?
  FastlimetSvømmende
  h) Hvilken type bolig er gulvet monteret?
  PrivatErhverv
  i) Hvor er limen placeret?
  NotFerDer er ikke brugt lim
  j) Hvilken lim er brugt?
  Lav en tegning af rummet med afkrydsning. Husk mål (længde og bredde i cm) og mærkning af døre:
  Løsningsforslag: