Reklamationsformulär för tak-/väggpanel

Här hittar du reklamationsformulär för tak-/väggpanel.

  1) Involverade personer

  Slutanvändare (Där varen er monterad)
  Montör
  Återförsäljare
  Har reklamationen inspekterats av en återförsäljare?

  2) Information om tak-/väggpanel

  a) Typ:
  TakpanelVägg
  b) Yta:
  LackFolieytaObehandlad
  c) Tjocklek i mm:
  d) Träsort/Färg:
  e) Produktionsnummer (står på baksidan av panelerna eller på emballaget — fråga ev. din återförsäljare)
  f) Vilket datum köptes panelet? (bifoga kvitto)
  g) Vilket datum monterades panelet?
  h) Vad är det för typ av rum (t.ex. vardagsrum) och hur stort är rummet?
  i) Hur många paket/m² är använd?

  3) Skadeförlopp

  a) När upptäcktes skadan (månad och år)?
  b) Vad har hänt med panelet? (Viktigt! Bifoga ritning av rummet med information om längd och bredd samt med skadans läge tydligt makerat. Kom ihåg att även märka ut dörren och fönster.)
  Ladda upp filen här:
  Ladda upp filen här:
  Ladda upp filen här:

  4) Konstruktion

  a) Hur är konstruktionen byggt upp? (Skriv ordningen: T.ex.: 1) Takpanel typ, 2) 20mm brädor, 3) 0,2mm ångspärr)
  b) Mäts den relativa luftfuktigheten innan montering?
  JaNej
  c) Har man utfört murning eller stöpt i huset, - eller utfört målarjobb dom senaste 6 månader innan takpanel blev monterad?
  JaNej

  d) Är underkonstruktionen gjort ent. installationsinstruktionen?
  JaNej
  e) Är där monterad tvärgående läkten?
  JaNej

  f) Finns där ventilationsavstånd mellan ångspärr och takpanel?
  JaNej

  5) Fastsättning och underhåll

  a) Hur är huset uppvärmd?
  GolvvärmeRadiatorerBrasaGenvexAnnat

  b) Ligger det övergångsprofiler? (se instruktionen, om ytan är större än ex. 8x8 eller 10x10 mtr)
  JaNej

  c) Hur långt är avståndet mellan ändstöden?
  d) Vilka rengöringsmedel har använts?
  e) Hur stor avstånd finns till alla väggar, värmeledningar, dörrkarmar (fasta element)?
  f) Hur är panelet monterad?
  ClipsKlamrarSkruvarAnnat

  g) I vilken typ av byggnad är panelet monterad??
  PrivatFöretag
  h) Var är det limmat?
  SkåraSpontInget lim används
  i) Vilken lim har använts?
  j) Hur länge har paket med panelerna acklimatiserad i rummet innan montering?
  Ritning av rummet med tydlig markering av skadans läge. Kom ihåg att ange rummets längd och bredd i centimeter, och att märka ut dörren/fönster:
  Lösningsförslag:
  Kom ihåg att bifoga bilder av rummet, liksom bilder av klagomål på produkten. Ladda upp filen här:

  6) Namntekning m.m.

  a) Ev. besiktningsdatum:
  b) Datum:
  c) Sätt din signatur här: