Privatlivspolitik

Her kan du læse vores privatlivspolitik.

Hvem er vi

Wallmann A/S
Sabroesvej 20B,
DK-8600 Silkeborg
+45 8770 0900
info@wallmann.dk
wallmann.dk

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Cookies

Vi indsamler information om brug af websitet til optimering, samt til markedsføringsøjemed.

Google Analytics og Tag Manager

Bruges bl.a. til retargeting og markedsføring. Alt foregår anonymt og vi har ingen detaljerede data på brugerne.

Sådan sletter du cookies

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registreret på dig og du kan til enhver tid få de opbevarede persondata berigtiget eller gøre indsigelse mod, at de anvendes. Hvor behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at ændre eller tilbagekalde dit samtykke. Desuden kan du få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig og som vi efter lovgivningen ikke er pålagt at skulle gemme. Endelig har du ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Skriv til os på info@wallmann.dk, hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet. Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk.